SINPAS GMYO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SNGYO nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SINPAS GMYO

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Turkey — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SINPAS GMYO 1.25B TRY, và năm trước đó — 2.12B TRY.

Theo nguồn
Theo quốc gia