TURK HAVA YOLLARI THYAO

THYAO BIST
THYAO
TURK HAVA YOLLARI BIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

THYAO Biểu đồ

Giao dịch THYAO với các nhà môi giới đáng tin cậy trên TradingView Mở tài khoản

Đánh giá của nhà phân tích

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Vận chuyển
Công nghiệp: Hàng không
Turk Hava Yollari AO là một công ty của Thổ Nhĩ Kỳ, cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường hàng không. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh sau: Vận tải hàng không (Hàng không), bao gồm chủ yếu là vận chuyển hành khách và hàng hóa trong nước và quốc tế bằng đường hàng không, cũng như các Dịch vụ Bảo trì Kỹ thuật (Kỹ thuật), bao gồm chủ yếu là các dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy bay và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật và hỗ trợ cơ sở hạ tầng liên quan đến ngành hàng không. Các công ty con bao gồm: THY Teknik AS và THY Habom AS, cả hai đều tham gia vào các dịch vụ bảo trì máy bay, cũng như THY Aydin Cildir Havalimani Isletme AS, tham gia vào các hoạt động đào tạo và sân bay. Công ty phục vụ tất cả các điểm đến trong nước cũng như Trung Đông, Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Bắc Phi và Nam Phi.