BIST 50
XU050 BIST

XU050
BIST 50 BIST
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay

XU050 Biểu đồ Chỉ số

Các Mã liên quan

BIST 100
Chỉ số BIST 100
 
   
XU030
BIST 30
 
   
XSIST
BIST ISTANBUL
 
   
XYUZO
BIST 100-30
 
   

Tin tức