Bluzelle / TetherUS PERPETUAL CONTRACT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Bluzelle / TetherUS PERPETUAL CONTRACT

Nhận tỷ giá tiền điện tử Bluzelle / TetherUS PERPETUAL CONTRACT trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaBLZUSDT.P dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
BLZUSDT.PBluzelle / TetherUS PERPETUAL CONTRACTBINANCE0.37982+3.58%17.345M−46.54%0.381230.3659131.341M
Mua
BLZUSDT.PBLZUSDT Perpetual ContractBYBIT0.38036+3.70%4.291M−50.37%0.381500.365788.397M
Mua
BLZUSDT.PBLZUSDT Perpetual Contract0.38036+3.70%2.937M−49.62%0.381500.365785.587M
Mua
BLZUSDT.PBluzelle perpetual contractWHITEBIT0.38013+3.63%1.674M−32.72%0.381150.366053.061M
Mua
BLZUSDT.PBLZ-USDT PERPETUAL SWAP CONTRACT0.37987+3.61%338.168K−30.83%0.381000.36587228.965K
Mua
BLZUSDT.PBLZ USDT PERPETUAL0.37993+3.62%107.812K−36.97%0.380890.36597195.198K
Mua
BLZUSDT.PBLZ / Tether PERPETUAL FUTURESMEXC0.37979+3.60%0.381000.36598920.733K
Mua
BLZUSDT.PBLZ/USDT Perpetual ContractBINGX0.37992+3.63%0.381170.366005.22M
Mua
BLZUSDT.PBLZ Linear Perpetual Futures ContractPHEMEX0.37990+3.66%0.381250.365813.381M
Mua