Bluzelle / TetherUS PERPETUAL CONTRACT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Bluzelle / TetherUS PERPETUAL CONTRACT

Các thị trường nơi mà Bluzelle / TetherUS PERPETUAL CONTRACT được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Bluzelle / TetherUS PERPETUAL CONTRACT trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaBLZUSDT.P dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
BLZUSDT.PBluzelle / TetherUS PERPETUAL CONTRACTBINANCE0.27542+7.79%44.003M−13.39%0.278770.25232132.924M
Sức mua mạnh
BLZUSDT.PBLZUSDT Perpetual ContractBYBIT0.27579+7.87%28.65M+20.47%0.278780.2518086.672M
Sức mua mạnh
BLZUSDT.PBLZ-USDT PERPETUAL SWAP CONTRACT0.27552+7.83%394.877K+1.02%0.278660.25318306.08K
Sức mua mạnh
BLZUSDT.PBLZ / Tether PERPETUAL FUTURESMEXC0.27591+7.98%0.278760.253102.681M
Sức mua mạnh
BLZUSDT.PBLZ Linear Perpetual Futures ContractPHEMEX0.27503+7.64%0.279000.2531111.395M
Sức mua mạnh
BLZUSDT.PBLZ/USDT Perpetual ContractBINGX0.27550+7.79%0.278600.2535541.856M
Sức mua mạnh