AMPER, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AMP nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu AMPER, S.A.

Doanh thu của AMPER, S.A. trong năm ngoái lên tới 337.50 M EUR, phần lớn trong số đó — 205.19 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Industry, năm trước mang lại 201.59 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Spain and Latin America — năm ngoái quốc gia này đã mang lại AMPER, S.A. 219.84 M EUR, và năm trước đó — 209.57 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia