CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CAF nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.

Doanh thu của CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. trong năm ngoái lên tới 3.17 B EUR, phần lớn trong số đó — 2.47 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Rolling Stock, năm trước mang lại 2.22 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Rest of the World — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. 751.72 M EUR, và năm trước đó — 598.97 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia