CIE AUTOMOTIVE, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CIE nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CIE AUTOMOTIVE, S.A.

Doanh thu của CIE AUTOMOTIVE, S.A. trong năm ngoái lên tới 3.96 B EUR, phần lớn trong số đó — 3.96 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Automotive Components, năm trước mang lại 3.84 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Bắc Mỹ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CIE AUTOMOTIVE, S.A. 1.23 B EUR, và năm trước đó — 1.14 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia