ENERSIDE ENERGY, S.A.ENERSIDE ENERGY, S.A.ENERSIDE ENERGY, S.A.

ENERSIDE ENERGY, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ENRS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ENERSIDE ENERGY, S.A.

Doanh thu của ENERSIDE ENERGY, S.A. trong năm ngoái lên tới 18.10 M EUR, phần lớn trong số đó — 31.84 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Development and Engineering Services, năm trước mang lại 3.32 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Chile — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ENERSIDE ENERGY, S.A. 30.70 M EUR, và năm trước đó — 2.76 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia