GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GAM nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.

Doanh thu của GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. trong năm ngoái lên tới 225.80 M EUR, phần lớn trong số đó — 125.87 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Equipment Rental, năm trước mang lại 98.95 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Tây Ban Nha — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. 169.63 M EUR, và năm trước đó — 128.10 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia