Tài chính

Các công ty Tây Ban Nha tham gia một lĩnh vực: tài chính

Những Các công ty Tây Ban Nha sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, tài chính. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như BANCO SANTANDER S.A., các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
SANBANCO SANTANDER S.A.
70.266 B EUR4.4480 EUR−0.18%26.386 M0.726.720.66 EUR2.56%
Mua
BBVABANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
58.527 B EUR10.050 EUR−0.69%12.237 M0.537.501.34 EUR3.79%
Mua
CABKCAIXABANK, S.A.
34.987 B EUR4.668 EUR+0.60%14.289 M0.627.230.65 EUR6.80%
Mua
XNORGRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B DE C.V. ORDINARIAS
28.696 B EUR9.950 EUR−0.50%00.007.45%
Mua
SABBANCO DE SABADELL
7.761 B EUR1.4395 EUR−2.01%28.901 M0.916.490.22 EUR2.81%
Mua
MAPMAPFRE, S.A.
6.91 B EUR2.266 EUR−0.61%1.55 M0.455.22%
Mua
BKTBANKINTER, S.A.
6.146 B EUR6.840 EUR−0.96%2.168 M0.635.57%
Mua
MRLMERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.
REIT
4.678 B EUR10.020 EUR+1.11%829.214 K0.95−0.18 EUR−131.73%3.57%
Mua
GCOGRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.
4.07 B EUR34.50 EUR+0.29%18.897 K1.202.48%
Sức mua mạnh
UNIUNICAJA BANCO, S.A.
3.029 B EUR1.141 EUR+0.62%7.66 M1.1211.650.10 EUR3.44%
Mua
COLINMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI S.A.
REIT
2.908 B EUR5.420 EUR−0.46%970.187 K0.68−1.92 EUR−308.23%3.74%
Mua
ALBCORPORACION FINANCIERA ALBA S.A.
2.852 B EUR47.30 EUR−0.11%1.243 K0.4512.003.94 EUR−24.18%3.35%
Mua
XBRPOBRADESPAR, S.A., ORDINARIAS
1.465 B EUR3.78 EUR−0.53%800.104.200.90 EUR−46.13%12.96%
Mua
YGMPGMP PROPERTY SOCIMI, S.A.
REIT
1.281 B EUR67.0 EUR0.00%00.001.26%
MVCMETROVACESA, S.A.
1.23 B EUR8.12 EUR0.00%5.454 K0.406.58%
Theo dõi
LDALINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
1.039 B EUR0.955 EUR+1.06%606.708 K0.46−0.00 EUR−103.95%4.18%
Theo dõi
YVIVVIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI , S.A
REIT
951.009 M EUR1.35 EUR0.00%00.00%
RLIAREALIA BUSINESS, S.A.
835.422 M EUR1.030 EUR−0.48%6.611 K0.4933.770.03 EUR−57.22%3.93%
HOMENEINOR HOMES, S.A.
770.454 M EUR10.28 EUR+1.38%56.79 K1.078.461.22 EUR7.89%
Mua
AEDASAEDAS HOMES, S.A
729.381 M EUR17.72 EUR−0.11%14.95 K0.467.592.34 EUR−10.41%15.54%
Mua
LRELAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
REIT
615.118 M EUR7.63 EUR+0.39%113.184 K0.9017.340.44 EUR+42.96%7.46%
Sức mua mạnh
YTSTTESTA RESIDENCAL SOCIMI, S.A.
REIT
432.078 M EUR3.28 EUR0.00%00.002.00%
R4RENTA 4 BANCO, S.A.
414.33 M EUR10.2 EUR0.00%2600.122.78%
YATOATOM HOTELES SOCIMI, S.A.
REIT
406.838 M EUR12.6 EUR+0.80%9.139 K0.442.47%
YFIDFIDERE PATRIMONIO SOCIMI, S.A.
REIT
354.616 M EUR35.2 EUR0.00%04.77%
ALNTALANTRA PARTNERS, S.A.
338.654 M EUR8.82 EUR0.00%12.203 K0.9567.280.13 EUR−87.41%7.53%
NATNATAC NATURAL INGREDIENTS, S.A.
REIT
278.57 M EUR0.665 EUR−2.92%10 K1.230.00%
YYAPSALBIRANA PROPERTIES SOCIMI S.A.U.
REIT
266.364 M EUR27.6 EUR0.00%0
YIBVIBERVALLES SOCIMI, S.A.
REIT
265.163 M EUR6.30 EUR0.00%00.00%
YMHREMILLENIUM HOSPITALITY REAL ESTATE I SOCIMI, S.A.
REIT
259.411 M EUR2.24 EUR0.00%4.778 K1.680.00%
Sức mua mạnh
YTRITRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
REIT
214.873 M EUR43.0 EUR0.00%05.77%
YOREOLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
REIT
206.444 M EUR1.05 EUR0.00%00.0029.830.04 EUR−31.25%6.72%
ARMARIMA REAL ESTATE, S.A.
REIT
174.389 M EUR6.28 EUR0.00%4650.19−1.24 EUR−231.21%0.00%
Sức mua mạnh
YDOAINVERSIONES DOALCA SOCIMI, S.A.
REIT
157.833 M EUR25.8 EUR0.00%1.38 K70.7722.431.15 EUR+72.89%3.29%
IINDXAINDEXA CAPITAL GROUP, S.A.
143.884 M EUR9.90 EUR0.00%1200.18352.310.03 EUR0.00%
CEVCIA ESPANOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER (CEVASA)
142.394 M EUR6.15 EUR0.00%00.0013.060.47 EUR−55.52%3.29%
YTRMTORIMBIA SOCIMI, S.A.
REIT
133.096 M EUR26.0 EUR0.00%00.008.42%
GAMGENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.
127.721 M EUR1.350 EUR+2.27%48.27 K0.6414.050.10 EUR+245.68%0.00%
YAI1ALL IRON RE I SOCIMI, S.A.
REIT
125.535 M EUR9.50 EUR0.00%00.000.19%
YVITVITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
REIT
124.88 M EUR13.6 EUR0.00%2 K1.432.50%
YADRADRIANO CARE SOCIMI, S.A.
REIT
121.2 M EUR10.10 EUR+1.00%5005.001.60%
AMENAETERNAL MENTIS, S.A.
119.09 M EUR9.00 EUR0.00%00.000.00%
YTANTANDER INVERSIONES SOCIMI, S.A.
REIT
104.778 M EUR12.3 EUR0.00%01.94%
YMREMERIDIA REAL ESTATE III SOCIMI, S.A.
REIT
102.252 M EUR0.835 EUR0.00%0−0.23 EUR−281.44%81.55%
YIPSINVERSA PRIME SOCIMI S.A
REIT
97.63 M EUR1.25 EUR−0.79%4 K0.400.18%
YENTENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A.
REIT
93.954 M EUR1.72 EUR0.00%00.00
YGOPGOP PROPERTIES SOCIMI, S.A.
REIT
87.893 M EUR15.1 EUR0.00%00.005.90%
APGAXON PARTNERS GROUP, S.A.
83.858 M EUR15.8 EUR0.00%00.003.28%
YHSPHISPANOTELS INVERSIONES SOCIMI, S.A.
REIT
65.631 M EUR5.90 EUR0.00%1.702 K6.606.39%
YYMILMILEPRO LOGISITICA ULTIMA MILLA SOCIMI, S.A.
REIT
63.716 M EUR26.6 EUR0.00%00.00%
YARPARRIENDA RENTAL PROPERTIES SOCIMI ,S.A
REIT
60.012 M EUR2.92 EUR0.00%01.78%
YTRATRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A.
REIT
58.885 M EUR4.16 EUR−0.95%1.2 K1.125.62%
YIBIIBI LION SOCIMI, S.A.
REIT
54.583 M EUR1.06 EUR0.00%00.000.00%
ALQALQUIBER QUALITY, S.A.
48.099 M EUR9.00 EUR0.00%1.679 K4.222.84%
YADVADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A.
REIT
45.787 M EUR10.9 EUR0.00%00.24%
YMEIMERCAL INMUEBLES SOCIMI, S.A.
REIT
45.213 M EUR49.2 EUR0.00%00.002.73%
YHCRHOME CAPITAL RENTALS SOCIMI, S.A.
REIT
43.522 M EUR7.25 EUR0.00%01.90%
YOVAOPTIMUM III VALUE-ADDED RESIDENTIAL SOCIMI, S.A.
REIT
43.268 M EUR8.05 EUR0.00%015.93%
MTBMONTEBALITO, S.A.
42.639 M EUR1.38 EUR−4.17%5060.370.00%
YYQUOQUONIA SOCIMI, S.A.
REIT
35.249 M EUR1.30 EUR0.00%00.001.35%
YAP67AP67 SOCIMI, S.A.
REIT
32.647 M EUR4.72 EUR0.00%00.00
YYINMINMOFAM 99 SOCIMI, S.A.
REIT
27.506 M EUR13.6 EUR0.00%00.002.57%
RENRENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.
27.028 M EUR0.840 EUR−0.47%6.747 K0.090.00%
Bán
YYPARKINMOBILIARIA PARK ROSE IBEROAMERICANA SOCIMI, S.A.
REIT
26.63 M EUR1.56 EUR0.00%00.000.93%
LIBLIBERTAS 7
25.132 M EUR1.20 EUR0.00%00.0010.980.11 EUR+88.45%2.36%
YNUMNUMULAE GESTION DE SERVICIOS SOCIMI, S.A.
REIT
24.772 M EUR1.89 EUR0.00%0
YVBAVBARE IBERIAN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.
REIT
21.366 M EUR6.00 EUR0.00%010.940.55 EUR+163.96%0.00%
DOMODOMO ACTIVOS, S.A.
REIT
12.39 M EUR1.37 EUR0.00%00.0012.90%
YINB7INBEST PRIME VII INMUEBLES SOCIMI S.A.
REIT
11.625 M EUR0.775 EUR0.00%00.48%
YEXREXCEM CAPITAL PARTNERS SOCIEDAD DE INVERION RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.
REIT
11.299 M EUR0.860 EUR0.00%03.910.22 EUR0.00%
YTARTARJAR XAIRO SOCIMI, S.A.
REIT
10.319 M EUR60.0 EUR0.00%01.06%
NYENYESA VALORES CORPORACION S.A.
4.58 M EUR0.0046 EUR0.00%15.558 M1.52−0.01 EUR−155.63%0.00%
PR3CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL III, S.A.
REIT
2.715 M EUR0.282 EUR0.00%012.48%
YMPIMISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A.
REIT
0.960 EUR0.00%00.00
YPSNPREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION SOCIMI, S.A.
REIT
16.1 EUR0.00%00.00
YMIBMISTRAL IBERIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
REIT
1.09 EUR0.00%0
YYJSSJSS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
REIT
8.60 EUR0.00%0
YKTSKTESIOS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
REIT
15.8 EUR−0.63%3171.29