ACCIONES IBERDROLA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

12.420.00 0.00%
Các chuyên gia 20 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho IBE có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 23 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho IBE trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo