MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.

MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MEL nguyên tắc cơ bản

Số liệu quan trọng

Giới thiệu

Meliá Hotels International SA tham gia điều hành và quản lý khách sạn. Công ty hoạt động thông qua các mảng sau: Quản lý khách sạn, Kinh doanh khách sạn, Bất động sản, Câu lạc bộ nghỉ dưỡng, Doanh nghiệp và các lĩnh vực khác. Mảng Quản lý khách sạn vận hành các khách sạn dưới sự quản lý và thỏa thuận nhượng quyền thương mại. Mảng Kinh doanh Khách sạn vận hành các đơn vị khách sạn do tập đoàn sở hữu hoặc cho thuê. Mảng Bất động sản bao gồm lãi vốn từ vòng quay tài sản, phát triển và vận hành bất động sản. Mảng Câu lạc bộ nghỉ dưỡng bao gồm các kết quả thu được từ việc bán quyền sử dụng chung của các đơn vị phức hợp nghỉ dưỡng cụ thể. Mảng Doanh nghiệp bao gồm chi phí cấu trúc, kết quả liên quan đến trung gian và tiếp thị đặt phòng và dịch vụ du lịch. Mảng Khác bao gồm thu nhập bổ sung từ hoạt động kinh doanh khách sạn, chẳng hạn như sòng bạc hoặc hoạt động điều hành tour du lịch. Công ty được Gabriel Escarrer Juliá thành lập vào năm 1956, có trụ sở tại Palma de Mallorca, Tây Ban Nha.

Đánh giá

Các chỉ số cơ bản để quyết định giá trị hợp lý của cổ phiếu

Tổng kết
Hiện không có sẵn dữ liệu
Hiện không có dữ liệu vốn hóa thị trường, doanh thu hay thu nhập ròng để hiển thị.
Tỷ lệ định giá

Tăng trưởng và Khả năng Sinh lời

Hiệu quả hoạt động và biên lợi nhuận gần đây của công ty

Cổ tức

Tỷ suất, lịch sử chi trả và tính ổn định của cổ tức

MEL không trả cổ tức
Công ty trước đây chưa trả cổ tức và hiện tại cũng không có thông tin về việc liệu công ty có trả cổ tức trong tương lai hay không.

Tình trạng tài chính

Hiện trạng tài chính và khả năng thanh toán của công ty