MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A MEL

MELBME
MEL
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.ABME
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ}
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Consumer Services
Công nghiệp: Hotels/Resorts/Cruise lines
Melia Hotels International SA, trước đây là Sol Melia SA, là một công ty có trụ sở tại Tây Ban Nha chủ yếu tham gia vào lĩnh vực khách sạn. Công ty tập trung vào việc quản lý và khai thác chuỗi khách sạn. Các hoạt động của công ty được chia thành ba lĩnh vực kinh doanh: Khách sạn, Bất động sản và Câu lạc bộ Melia. Bộ phận Khách sạn quản lý các khách sạn theo hợp đồng quản lý và nhượng quyền thương mại, hoạt động các khách sạn riêng hoặc khách sạn cho thuê, cũng như cung cấp các hoạt động giải trí khác, như các trò chơi casino và tổ chức các tour du lịch. Bộ phận Bất động sản bao gồm phát triển và hoạt động bất động sản. Bộ phận Club Melia điều hành tổ hợp câu lạc bộ kỳ nghỉ. Danh mục thương hiệu của Công ty bao gồm Gran Melia, Paradisus, Melia, Innside bởi Melia, Tryp by Wyndham và Sol Hotels, và một số thương hiệu khác. Công ty hoạt động thông qua nhiều công ty con ở Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi và Châu Á.