Binance Coin / Ethereum

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Binance Coin / Ethereum

Nhận tỷ giá tiền điện tử Binance Coin / Ethereum trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaBNBETH dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
BNBETHBinance Coin / EthereumBINANCE0.1852 ETH−1.38%2.839 M−15.12%0.1879 ETH0.1840 ETH3.481 K
Bán
BNBETHBinance Coin (bep2) / EthereumHITBTC0.1853344 ETH−1.35%30.456 K−81.88%0.1879612 ETH0.1845494 ETH33
Bán