BNB Perpetual Futures Contract

BNBPERP BINANCE
BNBPERP
BNB Perpetual Futures Contract BINANCE
 

BNB Perpetual Futures Contract Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà BNBPERP được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử BNB Perpetual Futures Contract trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaBNBPERP dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

        
FTX
588.210.05%0.28592.99580.8437.711MMua
BINANCE
589.000.13%0.75593.06581.0811.637MMua
Tải thêm