BNX / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch BNX / TetherUS

Nhận tỷ giá tiền điện tử BNX / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaBNXUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
BNXUSDTBNX / TetherUSBINANCE1.1346 USDT−3.36%9.941 M−67.25%1.1850 USDT1.1292 USDT4.383 M
Mua
BNXUSDTBNXUSDT SPOTBITGET1.1360 USDT−3.24%1.074 M−71.16%1.1840 USDT1.1285 USDT599.662 K
Mua
BNXUSDTBinaryX / USDTMEXC1.1350 USDT−3.31%100.97 K−84.12%1.1840 USDT1.1296 USDT41.477 K
Mua
BNXUSDTBinaryX/TetherGATEIO1.1346 USDT−3.24%98.337 K−83.65%1.1860 USDT1.1302 USDT31.927 K
Mua
BNXUSDTBINARYX / TETHERCOINEX1.1397 USDT−2.76%5.126 K−46.84%1.1854 USDT1.1280 USDT1.412 K
Mua
BNXUSDTBinaryX (new) / TetherHITBTC1.1603 USDT+4.51%4+116.99%1.1612 USDT1.1603 USDT2
Mua
BNXUSDTBinaryX / Tether USDPOLONIEX0.8202 USDT−15.44%20.00%0.8202 USDT0.8202 USDT2
Bán
BNXUSDTBINARYX/TETHER USD1.1348 USDT−3.36%01.1848 USDT1.1290 USDT92.392 K
Mua