BOND

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch BOND

Nhận tỷ giá tiền điện tử BOND trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaBOND dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
BONDUSDBOND / U. S. DollarKRAKEN2,020 USD+11,79%127,659 K+91,14%2,209 USD1,752 USD19,624 K
Mua