BAYER CROPSCIENCE LTD
BAYERCROP BSE

BAYERCROP
BAYER CROPSCIENCE LTD BSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BAYERCROP financial statements

Tóm tắt tài chính của BAYER CROPSCIENCE LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BAYERCROP là 240.027B. EPS TTM của công ty là 110.16, lợi tức cổ tức là 2.14%, và P/E là 48.62.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền