KAJARIA CERAMICS LTD
KAJARIACER BSE

KAJARIACER
KAJARIA CERAMICS LTD BSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của KAJARIA CERAMICS LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của KAJARIACER là 187.547B. EPS TTM của công ty là 23.78, lợi tức cổ tức là 0.85%, và P/E là 49.56. Ngày thu nhập tiếp theo KAJARIA CERAMICS LTD là 27 Tháng 10, ước tính là 5.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền