TATA CHEMICALS LTD

TATACHEM BSE
TATACHEM
TATA CHEMICALS LTD BSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TATACHEM financial statements

Tóm tắt tài chính của TATA CHEMICALS LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của TATACHEM là 225.51B. EPS TTM của công ty là 20.85, lợi tức cổ tức là 1.13%, và P/E là 40.63.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền