Bitcoin / Japanese Yen

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Bitcoin / Japanese Yen

Nhận tỷ giá tiền điện tử Bitcoin / Japanese Yen trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaBTCJPY dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
BTCJPYBitcoin / YenBITFLYER10213481 JPY+1.65%81.812 M+56.12%10298444 JPY9993861 JPY839
Mua
BTCJPYBitcoin / JPYBINANCE10242881 JPY+1.76%1.477 M+71.67%10299999 JPY10040000 JPY18
Mua
BTCJPYBitcoin / JPYBITFINEX10207000.00 JPY+1.62%19.595 K+1669.10%10275000.00 JPY9991700.00 JPY0
Mua
BTCJPYBitcoin / Japanese YenKRAKEN10179900 JPY+1.54%15.246 K+2237.80%10278669 JPY9991700 JPY0
Mua