BTCUSD Single Collateral Perpetual Futures Contract

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch BTCUSD Single Collateral Perpetual Futures Contract

Các thị trường nơi mà BTCUSD Single Collateral Perpetual Futures Contract được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử BTCUSD Single Collateral Perpetual Futures Contract trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaBTC.P dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
BTCUSD.PBTCUSD Perpetual Swap ContractOKX43269.3−1.17%1.151B−38.25%44077.642850.1439.55M
Mua
BTCUSD.PBTCUSD Perpetual ContractBYBIT43286.5−1.16%785.248M−41.08%44085.042820.0329.055M
Mua
BTCUSD.PBTC Perpetual Futures ContractDERIBIT43215.0−1.57%603.922M−54.95%43908.042850.5189.327M
Mua
BTCUSD.PBTC / USD (0x42544...00000)DYDX43268−1.17%413.895M−49.32%44056428393.863K
Mua
BTCUSD.PBTCUSDPERP PERPETUAL MIX CONTRACTBITGET43192.7−1.30%138.87M−32.51%44038.242830.61.288K
Mua
BTCUSD.PBTCUSDDELTA43259.5−1.21%44057.542842.0190.988K
Mua
BTCUSD.PBTCUSD Futures Contract (Perpetual)BTSE43284.8−1.16%44063.542804.044.369M
Mua
BTCUSD.PBTC Linear Perpetual Futures ContractPHEMEX43229.1−1.28%44066.742845.8722.994K
Mua
BTCUSD.PBTC / US DOLLAR PERPETUAL FUTURESMEXC43269.4−1.17%44060.042839.7850.061K
Mua
BTCUSD.PBTCUSD Single Collateral Perpetual Futures ContractKRAKEN43262.00−1.23%44069.0042822.504.22M
Mua
BTCUSD.PBTC Perpetual Futures ContractBINANCE43218.0−1.29%44060.042830.09.517M
Mua