AAGES SA

AAGBVB
AAG
AAGES SABVB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AAG nguyên tắc cơ bản

AAGES SA tổng quan về cổ tức

Cổ tức của AAG được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.20 RON. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.41%