DIGI COMMUNICATIONS N.V.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DIGI nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu DIGI COMMUNICATIONS N.V.

Doanh thu của DIGI COMMUNICATIONS N.V. trong năm ngoái lên tới 7.60B RON, phần lớn trong số đó — 3.58B RON — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Fixed Services, năm trước mang lại 3.06B RON. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Romania — năm ngoái quốc gia này đã mang lại DIGI COMMUNICATIONS N.V. 4.76B RON, và năm trước đó — 4.39B RON.

Theo nguồn
Theo quốc gia