MMM

MED LIFE SA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

M nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của MED LIFE SA trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 623.30 M RON mặc dù con số ước tính là 648.40 M RON. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của M trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên