MED LIFE SA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

M nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu MED LIFE SA

Doanh thu của MED LIFE SA trong năm ngoái lên tới 2.23 B RON, phần lớn trong số đó — 616.69 M RON — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Clinics, năm trước mang lại 407.04 M RON. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Romania — năm ngoái quốc gia này đã mang lại MED LIFE SA 1.80 B RON, và năm trước đó — 1.43 B RON.

Theo nguồn
Theo quốc gia