PURCARI WINERIES PCL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

WINE nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu PURCARI WINERIES PCL

Doanh thu của PURCARI WINERIES PCL trong năm ngoái lên tới 366.70 M RON, phần lớn trong số đó — 239.92 M RON — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Wine, năm trước mang lại 204.00 M RON. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Romania — năm ngoái quốc gia này đã mang lại PURCARI WINERIES PCL 143.61 M RON, và năm trước đó — 119.67 M RON.

Theo nguồn
Theo quốc gia