CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA

CORAREI1 BVL
CORAREI1
CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA BVL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CORAREI1 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CORAREI1 là 1.948B PEN. EPS TTM của công ty là 0.50 PEN, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 2.72.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu