Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

25
Cổ phiếu
484.358B
Giá trị vốn hóa thị trường
10.608K
Khối lượng
+6.60%
Thay đổi
+5.78%
Hiệu suất Tháng
+7.94%
Hiệu suất Năm
+5.70%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BCMBEAR CREEK MINING CORPORATION
0.20 USD7K0.29120.379M PEN−0.95 PEN−105.65%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BROCALC1MINERA EL BROCAL
5.00 PEN0.00%90.006K5.28804.853M PEN6.050.83 PEN1.81%Khoáng sản phi năng lượng
BVNCOMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA
Chứng chỉ lưu ký
9.57 USD+1.06%61.383K1.857.996B PEN25.001.45 PEN−72.36%0.73%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
CONCESI1CONSORCIO CEMENTERO DEL SUR SA
2.51 PEN0.00%9000.08129.873M PEN3.990.63 PEN−25.36%5.90%Khoáng sản phi năng lượng
CORAREC1CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA
1.69 PEN0.00%1.349K0.001.682B PEN32.940.05 PEN−83.45%2.44%Khoáng sản phi năng lượng
CORAREI1CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA
0.97 PEN−2.02%24.346K0.741.682B PEN18.910.05 PEN−83.45%4.25%Khoáng sản phi năng lượng
CPACASC1CEMENTOS PACASMAYO SAA
3.55 PEN0.00%116.435K0.401.649B PEN8.840.40 PEN−9.24%11.55%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
CVERDEC1SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SA
31.32 USD+0.32%13.099K0.9540.994B PEN11.849.98 PEN−6.95%6.84%Khoáng sản phi năng lượng
FOSSALC1FOSSAL SAA
0.76 PEN0.00%620.006.834M PEN−0.57 PEN−169.34%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
HBMHUDBAY MINERALS INC
4.85 USD+6.36%56.192K10.096.298B PEN171.140.11 PEN−89.51%0.31%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
LUISAI1COMPANIA MINERA SANTA LUISA SA
140.00 PEN0.00%1000.5193.054M PEN6.43%Khoáng sản phi năng lượng
MINCORI1SOCIDAD MINERA CORONA SA
8.22 PEN+6.06%2.25K0.56511.966M PEN−0.68 PEN−144.24%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MINSURI1MINSUR SA
3.80 PEN+1.33%53.771K0.353.652B PEN6.900.55 PEN−36.26%6.04%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
MIRLMINERA IRL LTD
0.02 USD100K0.3717.284M PEN−0.36 PEN−129.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
NEMNEWMONT CORPORATION
41.00 USD+8.90%1K0.35177.538B PEN−3.87 PEN−181.29%3.88%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
NEXAPEC1NEXA RESOURCES PERU SAA
1.36 PEN+0.74%37.544K1.471.738B PEN8.190.17 PEN−59.04%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
NEXAPEI1NEXA RESOURCES PERU SAA
1.29 PEN−7.86%5.144K0.131.738B PEN7.770.17 PEN−59.04%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PMLPANORO MINERALS LIMITED
0.09 USD−10.53%34.746K0.3980.138M PEN−0.03 PEN+19.58%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PODERC1COMPANIA MINERA PODEROSA SA
7.30 PEN0.00%3000.044.38B PEN15.960.46 PEN−39.68%5.52%Khoáng sản phi năng lượng
SCCOSOUTHERN COPPER CORPORATION
76.30 USD+7.01%2310.16221.83B PEN20.4614.08 PEN+12.21%5.21%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
SIDERC1EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA
1.14 PEN−2.56%22.308K0.48798M PEN6.600.17 PEN−49.87%10.21%Khoáng sản phi năng lượng
SPCCPI1SOUTHERN PERU COPPER CORP SUCURSAL
77.00 PEN+3.90%2500.394.415B PEN0.8788.34 PEN−1.92%14.46%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
UNACEMC1UNACEM CORP SAA
1.50 PEN+2.04%14.341K0.032.727B PEN5.050.30 PEN−1.56%5.33%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
VOLCAAC1VOLCAN COMPANIA MINERA
0.60 PEN−9.09%52.075K2.301.737B PEN−0.09 PEN−609.25%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
VOLCABC1VOLCAN COMPANIA MINERA
0.31 PEN+1.64%1.608M3.681.737B PEN−0.09 PEN−609.25%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi