CREDICORP CAPITAL PERU SAA

CRECAPC1 BVL
CRECAPC1
CREDICORP CAPITAL PERU SAA BVL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính CRECAPC1

Tóm tắt tài chính của CREDICORP CAPITAL PERU SAA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CRECAPC1 là 241.282M PEN. EPS TTM của công ty là 0.27 PEN, tỷ suất cổ tức là 11.85% và P/E là 11.12.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu