C98 / TetherUS PERPETUAL CONTRACT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch C98 / TetherUS PERPETUAL CONTRACT

Nhận tỷ giá tiền điện tử C98 / TetherUS PERPETUAL CONTRACT trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaC98USDT.P dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
C98USDT.PC98 / TetherUS PERPETUAL CONTRACTBINANCE0.2612 USDT−0.46%8.62 M−15.68%0.2681 USDT0.2521 USDT31.871 M
Bán
C98USDT.PC98USDT Perpetual ContractBYBIT0.2615 USDT−0.46%3.655 M+1.35%0.2696 USDT0.2526 USDT13.673 M
Bán
C98USDT.PCOIN98/USD TETHER PERPETUAL SWAP CONTRACT0.2611 USDT−0.27%3.407 M+1.47%0.2675 USDT0.2517 USDT3.311 M
Bán
C98USDT.PC98USDT Perpetual Contract0.2616 USDT−0.42%1.083 M−7.07%0.2696 USDT0.2526 USDT4.042 M
Bán
C98USDT.PC98USDTPERP PERPETUAL MIX CONTRACTBITGET0.2615 USDT−0.30%799.155 K−50.25%0.2681 USDT0.2521 USDT2.946 M
Bán
C98USDT.PC98 USDT PERPETUAL0.2613 USDT−0.46%53.436 K−15.79%0.2680 USDT0.2526 USDT198.698 K
Bán
C98USDT.PCOIN98/TETHER USD PERPETUAL CONTRACT0.2613 USDT−0.46%00.2681 USDT0.2524 USDT4.973 M
Bán
C98USDT.PC98 / Tether PERPETUAL FUTURESMEXC0.2614 USDT−0.42%0.2680 USDT0.2523 USDT8.706 M
Bán
C98USDT.PC98 Linear Perpetual Futures ContractPHEMEX0.2614 USDT−0.42%0.2680 USDT0.2524 USDT1.98 M
Bán