Corn Futures (Sep 2021)Corn Futures (Sep 2021)Corn Futures (Sep 2021)

Corn Futures (Sep 2021)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng Corn Futures (Sep 2021)

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
ZCN2024Corn Futures (Jul 2024)
2024-07-12435'0−1.08%−4'6442'4434'2
Bán Mạnh
ZCU2024Corn Futures (Sep 2024)
2024-09-13440'4−0.96%−4'2447'4440'2
Bán Mạnh
ZCZ2024Corn Futures (Dec 2024)
2024-12-13453'2−0.77%−3'4459'4452'4
Bán Mạnh
ZCH2025Corn Futures (Mar 2025)
2025-03-14464'0−0.75%−3'4469'6463'2
Bán Mạnh
ZCK2025Corn Futures (May 2025)
2025-05-14471'6−0.68%−3'2477'0470'6
Bán Mạnh
ZCN2025Corn Futures (Jul 2025)
2025-07-14477'4−0.68%−3'2482'6476'6
Bán Mạnh
ZCU2025Corn Futures (Sep 2025)
2025-09-12464'4−0.69%−3'2468'6463'4
Bán Mạnh
ZCZ2025Corn Futures (Dec 2025)
2025-12-12465'2−0.85%−4'0470'6464'6
Bán Mạnh
ZCH2026Corn Futures (Mar 2026)
2026-03-13475'2−0.78%−3'6478'6474'6
Bán Mạnh
ZCK2026Corn Futures (May 2026)
2026-05-14481'6−0.77%−3'6485'0481'6
Bán Mạnh
ZCN2026Corn Futures (Jul 2026)
2026-07-14486'4−0.71%−3'4487'0486'4
Bán Mạnh
ZCU2026Corn Futures (Sep 2026)
2026-09-14459'0−0.81%−3'6459'0459'0
Bán Mạnh
ZCZ2026Corn Futures (Dec 2026)
2026-12-14457'6−0.76%−3'4461'6457'0
Bán Mạnh
ZCN2027Corn Futures (Jul 2027)
2027-07-14470'4−0.74%−3'4470'4470'4
Bán Mạnh
ZCZ2027Corn Futures (Dec 2027)
2027-12-14456'4−0.87%−4'0460'0456'4
Bán Mạnh