Soybean Oil Futures (Jul 2021)Soybean Oil Futures (Jul 2021)Soybean Oil Futures (Jul 2021)

Soybean Oil Futures (Jul 2021)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng Soybean Oil Futures (Jul 2021)

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
ZLN2024Soybean Oil Futures (Jul 2024)
2024-07-1243.68−0.41%−0.1843.9743.47
Bán
ZLQ2024Soybean Oil Futures (Aug 2024)
2024-08-1443.90−0.41%−0.1844.1943.72
Bán
ZLU2024Soybean Oil Futures (Sep 2024)
2024-09-1343.94−0.41%−0.1844.2443.78
Bán
ZLV2024Soybean Oil Futures (Oct 2024)
2024-10-1443.84−0.39%−0.1744.1743.70
Bán
ZLZ2024Soybean Oil Futures (Dec 2024)
2024-12-1343.98−0.41%−0.1844.3243.85
Bán
ZLF2025Soybean Oil Futures (Jan 2025)
2025-01-1444.08−0.45%−0.2044.4343.99
Bán
ZLH2025Soybean Oil Futures (Mar 2025)
2025-03-1444.18−0.54%−0.2444.4944.13
Bán Mạnh
ZLK2025Soybean Oil Futures (May 2025)
2025-05-1444.32−0.54%−0.2444.6444.28
Bán Mạnh
ZLN2025Soybean Oil Futures (Jul 2025)
2025-07-1444.43−0.54%−0.2444.7544.41
Bán Mạnh
ZLQ2025Soybean Oil Futures (Aug 2025)
2025-08-1444.26−0.49%−0.2244.2644.26
Bán
ZLU2025Soybean Oil Futures (Sep 2025)
2025-09-1243.99−0.50%−0.2244.0043.98
Bán Mạnh
ZLV2025Soybean Oil Futures (Oct 2025)
2025-10-1443.65−0.50%−0.2243.6543.65
Bán Mạnh
ZLZ2025Soybean Oil Futures (Dec 2025)
2025-12-1243.56−0.55%−0.2443.6243.41
Bán Mạnh
ZLF2026Soybean Oil Futures (Jan 2026)
2026-01-1443.58−0.52%−0.2343.5843.58
Bán Mạnh
ZLH2026Soybean Oil Futures (Mar 2026)
2026-03-1343.60−0.52%−0.2343.6043.60
Bán Mạnh
ZLK2026Soybean Oil Futures (May 2026)
2026-05-1443.53−0.53%−0.2343.5343.53
Bán Mạnh
ZLN2026Soybean Oil Futures (Jul 2026)
2026-07-1443.52−0.62%−0.2743.6843.52
Bán Mạnh
ZLQ2026Soybean Oil Futures (Aug 2026)
2026-08-1443.25−0.62%−0.2743.2543.25
Bán Mạnh
ZLU2026Soybean Oil Futures (Sep 2026)
2026-09-1443.27−0.62%−0.2743.2743.27
Bán Mạnh
ZLV2026Soybean Oil Futures (Oct 2026)
2026-10-1443.14−0.62%−0.2743.1443.14
Bán Mạnh
ZLZ2026Soybean Oil Futures (Dec 2026)
2026-12-1443.36−0.62%−0.2743.3643.36
Bán Mạnh
ZLN2027Soybean Oil Futures (Jul 2027)
2027-07-1443.25−0.62%−0.2743.2543.25
Bán Mạnh
ZLV2027Soybean Oil Futures (Oct 2027)
2027-10-1443.24−0.62%−0.2743.2443.24
Bán Mạnh
ZLZ2027Soybean Oil Futures (Dec 2027)
2027-12-1442.98−0.62%−0.2742.9842.98
Bán Mạnh