Soybean Oil Futures (Jul 2021)Soybean Oil Futures (Jul 2021)Soybean Oil Futures (Jul 2021)

Soybean Oil Futures (Jul 2021)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Biểu đồ đường cong lãi suất kỳ hạn của Soybean Oil Futures

Đường cong lãi suất kỳ hạn Soybean Oil Futures dưới đây có thể giúp bạn hiểu mức độ hợp lý của việc mua hợp đồng ngay bây giờ và giá của nó trong tương lai. Nó thể hiện giá của hàng hóa hiện tại dựa trên giá mua và giá bán có thể có trong tương lai bằng cách chỉ ra mối quan hệ giữa giá của hợp đồng và thời điểm đáo hạn.