Soybean Meal Futures (May 2021)Soybean Meal Futures (May 2021)Soybean Meal Futures (May 2021)

Soybean Meal Futures (May 2021)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng Soybean Meal Futures (May 2021)

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
ZMN2024Soybean Meal Futures (Jul 2024)
2024-07-12372.3−0.48%−1.8375.3367.8
Sức mua mạnh
ZMQ2024Soybean Meal Futures (Aug 2024)
2024-08-14368.6−0.62%−2.3371.7365.4
Mua
ZMU2024Soybean Meal Futures (Sep 2024)
2024-09-13366.9−0.46%−1.7369.1364.0
Mua
ZMV2024Soybean Meal Futures (Oct 2024)
2024-10-14366.0−0.27%−1.0367.1363.5
Mua
ZMZ2024Soybean Meal Futures (Dec 2024)
2024-12-13368.6−0.16%−0.6369.5365.9
Mua
ZMF2025Soybean Meal Futures (Jan 2025)
2025-01-14369.3−0.05%−0.2369.7366.8
Mua
ZMH2025Soybean Meal Futures (Mar 2025)
2025-03-14367.3+0.03%0.1367.9364.8
Mua
ZMK2025Soybean Meal Futures (May 2025)
2025-05-14366.4+0.11%0.4366.5364.0
Mua
ZMN2025Soybean Meal Futures (Jul 2025)
2025-07-14366.8+0.14%0.5366.9365.0
Mua
ZMQ2025Soybean Meal Futures (Aug 2025)
2025-08-14365.3+0.11%0.4365.3365.3
Mua
ZMU2025Soybean Meal Futures (Sep 2025)
2025-09-12363.3+0.14%0.5363.3363.3
Mua
ZMV2025Soybean Meal Futures (Oct 2025)
2025-10-14360.0+0.14%0.5360.0360.0
Mua
ZMZ2025Soybean Meal Futures (Dec 2025)
2025-12-12361.4+0.17%0.6361.4361.4
Mua
ZMF2026Soybean Meal Futures (Jan 2026)
2026-01-14360.3+0.17%0.6360.3360.3
Mua
ZMH2026Soybean Meal Futures (Mar 2026)
2026-03-13357.8+0.14%0.5357.8357.8
Mua
ZMK2026Soybean Meal Futures (May 2026)
2026-05-14357.7+0.14%0.5357.7357.7
Mua
ZMN2026Soybean Meal Futures (Jul 2026)
2026-07-14358.9+0.14%0.5358.9358.9
Mua
ZMQ2026Soybean Meal Futures (Aug 2026)
2026-08-14355.9+0.14%0.5355.9355.9
Mua
ZMU2026Soybean Meal Futures (Sep 2026)
2026-09-14353.3+0.14%0.5353.3353.3
Mua
ZMV2026Soybean Meal Futures (Oct 2026)
2026-10-14352.5+0.14%0.5352.5352.5
Mua
ZMZ2026Soybean Meal Futures (Dec 2026)
2026-12-14352.1+0.14%0.5352.1352.1
Mua
ZMN2027Soybean Meal Futures (Jul 2027)
2027-07-14352.6+0.14%0.5352.6352.6
Mua
ZMV2027Soybean Meal Futures (Oct 2027)
2027-10-14352.6+0.14%0.5352.6352.6
Mua
ZMZ2027Soybean Meal Futures (Dec 2027)
2027-12-14355.5+0.14%0.5355.5355.5
Mua