Hợp đồng tương lai Đậu nành

ZS1! CBOT
ZS1!
Hợp đồng tương lai Đậu nành CBOT
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Hợp đồng Hợp đồng tương lai Đậu nành

Ticker
Thời hạn
Lần cuối
Th.đổi %1 Ngày
Th.đổi1 Ngày
Đỉnh1 Ngày
Đáy1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
ZSN2022SOYBEAN FUTURES (JUL 2022)
2022-07-141626'0−2.93%−49'01683'21622'0
Bán
ZSQ2022SOYBEAN FUTURES (AUG 2022)
2022-08-121509'6−3.25%−50'61573'21505'2
Bán
ZSU2022SOYBEAN FUTURES (SEP 2022)
2022-09-141416'6−3.98%−58'61488'41412'4
Bán Mạnh
ZSX2022SOYBEAN FUTURES (NOV 2022)
2022-11-141395'2−4.30%−62'61470'61391'2
Bán Mạnh
ZSF2023SOYBEAN FUTURES (JAN 2023)
2023-01-131400'6−4.21%−61'41475'21396'2
Bán
ZSH2023SOYBEAN FUTURES (MAR 2023)
2023-03-141396'2−3.94%−57'21464'61391'6
Bán
ZSK2023SOYBEAN FUTURES (MAY 2023)
2023-05-121396'0−3.76%−54'41461'01391'4
Bán
ZSN2023SOYBEAN FUTURES (JUL 2023)
2023-07-141392'6−3.63%−52'41456'61388'0
Bán
ZSQ2023SOYBEAN FUTURES (AUG 2023)
2023-08-141370'6−3.35%−47'41370'61370'6
Bán Mạnh
ZSU2023SOYBEAN FUTURES (SEP 2023)
2023-09-141324'4−3.04%−41'41347'41323'0
Bán Mạnh
ZSX2023SOYBEAN FUTURES (NOV 2023)
2023-11-141299'0−2.81%−37'41345'21290'6
Bán
ZSF2024SOYBEAN FUTURES (JAN 2024)
2024-01-121301'6−2.78%−37'21302'01297'2
Bán Mạnh
ZSH2024SOYBEAN FUTURES (MAR 2024)
2024-03-141292'2−2.75%−36'41296'41292'2
Bán Mạnh
ZSK2024SOYBEAN FUTURES (MAY 2024)
2024-05-141288'0−2.76%−36'41288'01288'0
Bán Mạnh
ZSN2024SOYBEAN FUTURES (JUL 2024)
2024-07-121285'2−2.72%−36'01285'21285'2
Bán Mạnh
ZSQ2024SOYBEAN FUTURES (AUG 2024)
2024-08-141281'0−2.73%−36'01281'01281'0
Bán Mạnh
ZSU2024SOYBEAN FUTURES (SEP 2024)
2024-09-131274'0−2.75%−36'01274'01274'0
Bán Mạnh
ZSX2024SOYBEAN FUTURES (NOV 2024)
2024-11-141250'6−1.98%−25'21257'01235'0
Bán
ZSN2025SOYBEAN FUTURES (JUL 2025)
2025-07-141254'6−1.97%−25'21254'61254'6
Bán Mạnh
ZSX2025SOYBEAN FUTURES (NOV 2025)
2025-11-141218'2−2.03%−25'21218'21218'2
Bán Mạnh