Giá hợp đồng tương lai nông sản

Các hợp đồng tương lai thường được sử dụng để mua bán hàng hoá nông sản. Các nhóm hàng này được chia thành nhiều nhóm: ngũ cốc, hạt có dầu, gia súc, sữa, gỗ xẻ, lương thực, nhiên liệu sinh học. CME Group được sử dụng như một nhà cung cấp dữ liệu thị trường chính cho các hợp đồng tương lai nông sản trên TradingView. Đây là nơi có các giao dịch hợp đồng tương lai lớn nhất trên thế giới. Mặc dù phân khúc thị trường này thường được nhìn nhận như một tổng thể, nhưng mỗi sản phẩm lại hoạt động khác nhau. Bạn có thể sắp xếp hợp đồng tương lai bằng cách sử dụng các số liệu khác nhau để giúp bạn hiểu được sản phẩm, sự biến động của nó và động thái giá.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
CC1!COCOA FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
25360.67%1725412491
Sức mua mạnh
DC1!CLASS III MILK FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
20.370.39%0.0820.3720.30
Bán
GF1!Hợp đồng tương lai Feeder Cattle
182.4500.76%1.375182.950180.925
Sức mua mạnh
HE1!Hợp đồng tương lai Heo nạc
82.425−0.84%−0.70083.15082.350
Bán
KC1!COFFEE C® FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
162.60−1.90%−3.15165.80161.70
Bán Mạnh
KE1!KC HRW WHEAT FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
874'40.43%3'6877'6871'6
Bán
LBS1!RANDOM LENGTH LUMBER FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
396.0−3.65%−15.0406.6389.4
Bán Mạnh
LE1!Hợp đồng tương lai Gia súc sống
153.3500.20%0.300153.575152.900
Mua
SB1!SUGAR NO. 11 FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
19.48−0.71%−0.1419.6819.35
Mua
XC1!CORN MINI FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
646'30.02%0'1648'1644'4
Bán Mạnh
XW1!Hợp đồng tương lai Lúa mì Mini
763'60.36%2'6767'3761'6
Bán
ZC1!Hợp đồng tương lai Ngô
646'0−0.04%−0'2648'2645'6
Bán Mạnh
ZL1!SOYBEAN OIL FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
65.740.80%0.5266.3165.61
Bán
ZM1!Hợp đồng tương lai Bột Đậu nành
423.4−0.17%−0.7424.1423.0
Mua
ZO1!Hợp đồng tương lai Yến mạch
360'00.63%2'2361'0355'6
Bán
ZR1!Hợp đồng tương lai Gạo
17.6400.03%0.00517.73517.640
Mua
ZS1!Hợp đồng tương lai Đậu nành
1444'60.43%6'21448'01439'0
Mua
ZW1!Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ
764'20.43%3'2768'0761'0
Bán