Báo giá hợp đồng tương lai nông nghiệp

Các hợp đồng tương lai thường được sử dụng để mua bán hàng hoá nông sản. Các nhóm hàng này được chia thành nhiều nhóm: ngũ cốc, hạt có dầu, gia súc, sữa, gỗ xẻ, lương thực, nhiên liệu sinh học. CME Group được sử dụng như một nhà cung cấp dữ liệu thị trường chính cho các hợp đồng tương lai nông sản trên TradingView. Đây là nơi có các giao dịch hợp đồng tương lai lớn nhất trên thế giới. Mặc dù phân khúc thị trường này thường được nhìn nhận dưới dạng tổng thể, nhưng mỗi sản phẩm lại hoạt động khác nhau. Bạn có thể sắp xếp hợp đồng tương lai bằng cách sử dụng các số liệu khác nhau để giúp bạn hiểu được sản phẩm, sự biến động của nó và động thái giá.
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
CC1!COCOA FUTURES
4273+1.71%7242874186
Sức mua mạnh
DC1!CLASS III MILK FUTURES
16.14+0.19%0.0316.1516.14
Bán
GF1!FEEDER CATTLE FUTURES
222.200+0.52%1.150223.575220.100
Bán
HE1!LEAN HOG FUTURES
68.975+0.07%0.05069.25068.225
Bán
KC1!COFFEE C FUTURES
172.70−0.23%−0.40173.20170.40
Mua
KE1!KC HRW WHEAT FUTURES
634'0−0.04%−0'2634'6631'0
Bán
LE1!LIVE CATTLE FUTURES
171.900+0.15%0.250172.475171.450
Bán
SB1!SUGAR NO. 11 FUTURES
26.86−0.48%−0.1327.1226.80
Bán
XC1!CORN MINI FUTURES
475'6+5.78%26'0475'7474'5
Theo dõi
XW1!WHEAT MINI FUTURES
586'7+0.19%1'1587'1584'4
Mua
ZC1!CORN FUTURES
475'4+5.73%25'6475'6475'0
Theo dõi
ZL1!SOYBEAN OIL FUTURES
52.77+0.25%0.1352.7852.57
Theo dõi
ZM1!SOYBEAN MEAL FUTURES
426.3−0.16%−0.7429.0425.5
Bán
ZO1!OATS FUTURES
362'00.00%0'0362'0362'0
Bán
ZR1!ROUGH RICE FUTURES
17.550+0.80%0.14017.56517.395
Mua
ZS1!SOYBEAN FUTURES
1346'4−0.04%−0'41347'41343'6
Theo dõi
ZW1!WHEAT FUTURES
587'0+0.21%1'2587'0584'2
Mua