Wheat Futures (Dec 2021)Wheat Futures (Dec 2021)Wheat Futures (Dec 2021)

Wheat Futures (Dec 2021)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Những điểm nổi bật trong hợp đồng

Khối lượng
Lãi suất mở
Quy mô hợp đồng
5000BUA
Tháng
Dec 2021
Ngày thanh lý
Tháng Mười hai 14, 2021

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Đại diện tài sản nào đáng giá hôm nay và điều gì khiến thị trường cho rằng tài sản sẽ đáng giá trong tương lai.
ZWN2024
Wheat Futures (Jul 2024)
ZWN2024
ZWU2024
Wheat Futures (Sep 2024)
ZWU2024
ZWZ2024
Wheat Futures (Dec 2024)
ZWZ2024
ZWH2025
Wheat Futures (Mar 2025)
ZWH2025
ZWK2025
Wheat Futures (May 2025)
ZWK2025
ZWN2025
Wheat Futures (Jul 2025)
ZWN2025
ZWU2025
Wheat Futures (Sep 2025)
ZWU2025
ZWZ2025
Wheat Futures (Dec 2025)
ZWZ2025
ZWH2026
Wheat Futures (Mar 2026)
ZWH2026
ZWK2026
Wheat Futures (May 2026)
ZWK2026
ZWN2026
Wheat Futures (Jul 2026)
ZWN2026

Explore more contracts 

Giao dịch thẳng trên các siêu biểu đồ thông qua các nhà môi giới được chúng tôi hỗ trợ, xác minh đầy đủ và được người dùng đánh giá.

Các câu hỏi thường gặp

Ngày hết hạn gần nhất của ZWZ202114 thg 12, 2021.
Các nhà giao dịch thích bán hợp đồng tương lai khi đã kiếm được tiền từ khoản đầu tư nhưng vẫn còn nhiều thời gian trước ngày hết hạn. Vì vậy, nhiều người coi việc bán ZWZ2021 trước 14 thg 12, 2021 là lựa chọn tốt.