Wheat Futures (May 2022)Wheat Futures (May 2022)Wheat Futures (May 2022)

Wheat Futures (May 2022)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng Wheat Futures (May 2022)

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
ZWN2024Wheat Futures (Jul 2024)
2024-07-12651'2−1.81%−12'0676'4650'2
Mua
ZWU2024Wheat Futures (Sep 2024)
2024-09-13672'0−1.68%−11'4696'4670'6
Mua
ZWZ2024Wheat Futures (Dec 2024)
2024-12-13696'4−1.49%−10'4719'0695'4
Mua
ZWH2025Wheat Futures (Mar 2025)
2025-03-14716'2−1.17%−8'4736'2714'6
Mua
ZWK2025Wheat Futures (May 2025)
2025-05-14723'6−0.92%−6'6740'6723'0
Mua
ZWN2025Wheat Futures (Jul 2025)
2025-07-14718'2−0.62%−4'4731'0716'6
Mua
ZWU2025Wheat Futures (Sep 2025)
2025-09-12722'4−0.52%−3'6732'6722'0
Mua
ZWZ2025Wheat Futures (Dec 2025)
2025-12-12732'4−0.37%−2'6740'2732'4
Mua
ZWH2026Wheat Futures (Mar 2026)
2026-03-13736'6−0.34%−2'4737'6736'6
Mua
ZWK2026Wheat Futures (May 2026)
2026-05-14730'6−0.34%−2'4730'6730'6
Mua
ZWN2026Wheat Futures (Jul 2026)
2026-07-14698'6−0.21%−1'4698'6698'6
Mua