Wheat Futures (Dec 2020)Wheat Futures (Dec 2020)Wheat Futures (Dec 2020)

Wheat Futures (Dec 2020)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng Wheat Futures (Dec 2020)

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
ZWN2024Wheat Futures (Jul 2024)
2024-07-12707'4+1.43%10'0708'4697'2
Sức mua mạnh
ZWU2024Wheat Futures (Sep 2024)
2024-09-13726'4+1.25%9'0727'4717'0
Sức mua mạnh
ZWZ2024Wheat Futures (Dec 2024)
2024-12-13747'4+1.05%7'6748'4738'6
Sức mua mạnh
ZWH2025Wheat Futures (Mar 2025)
2025-03-14762'6+0.83%6'2763'2755'0
Sức mua mạnh
ZWK2025Wheat Futures (May 2025)
2025-05-14766'0+0.69%5'2766'0760'2
Sức mua mạnh
ZWN2025Wheat Futures (Jul 2025)
2025-07-14752'6+0.40%3'0753'0748'0
Sức mua mạnh
ZWU2025Wheat Futures (Sep 2025)
2025-09-12753'4+0.27%2'0753'4752'6
Sức mua mạnh
ZWZ2025Wheat Futures (Dec 2025)
2025-12-12759'6+0.03%0'2759'6759'6
Sức mua mạnh
ZWH2026Wheat Futures (Mar 2026)
2026-03-13761'0−0.07%−0'4761'0760'0
Mua
ZWK2026Wheat Futures (May 2026)
2026-05-14753'0+0.57%4'2753'0753'0
Sức mua mạnh
ZWN2026Wheat Futures (Jul 2026)
2026-07-14719'0+0.52%3'6719'0713'0
Sức mua mạnh