CHF/HKD CHFHKD

CHFHKD OANDA
CHFHKD
CHF/HKD OANDA
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày