SWISS FRANC / HONG KONG DOLLAR

CHFHKD IDC
CHFHKD
SWISS FRANC / HONG KONG DOLLAR IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

CHFHKD Biểu đồ Ngoại hối

Breaking news