Chiliz / Bitcoin

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Chiliz / Bitcoin

Nhận tỷ giá tiền điện tử Chiliz / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaCHZBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
CHZBTCChiliz / BitcoinBINANCE0.00000245+0.41%528.083K−27.49%0.000002510.00000243897.294K
Mua
CHZBTCChiliz/BitcoinOKX0.000002450+0.12%58.787K−38.04%0.0000024900.00000244085.206K
Mua
CHZBTCChiliz / BitcoinWHITEBIT0.000002450.00%19.743K−28.46%0.000002510.0000024435.145K
Mua
CHZBTCChiliz / BTCUPBIT0.000002440+0.41%11.713K−8.18%0.0000024700.00000240047.346K
Mua
CHZBTCCHZ / BitcoinBITFINEX0.00000245+0.41%11.396K−84.07%0.000002500.0000024524.969K
Mua
CHZBTCChiliz / BitcoinHITBTC0.0000024500+0.18%11.186K−26.31%0.00000251000.000002440010.774K
Mua
CHZBTCChiliz / BitcoinKUCOIN0.0000024500−0.67%10.256K−61.54%0.00000251000.000002430010.648K
Mua
CHZBTCCHILIZ / BITCOINCOINEX0.0000024400−0.27%2.28K−6.91%0.00000251000.00000243002.749K
Mua