Chiliz / TetherUS

CHZUSDTBINANCE
CHZUSDT
Chiliz / TetherUSBINANCE
 
Không có giao dịch

Chiliz / TetherUS Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà Chiliz / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Chiliz / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaCHZUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
CHZUSDTChiliz / TetherUSBINANCE0.1370−1.37%18.229M5.20%0.14250.135770.516M
Mua
CHZUSDTChiliz / Tether OmniHITBTC0.1368000−1.48%5.089M−14.85%0.14225700.135791523.001M
Mua
CHZUSDTChiliz/TetherOKX0.13684−1.41%4.929M−15.79%0.142460.1356821.333M
Mua
CHZUSDTChiliz / TetherKUCOIN0.13682−1.45%1.01M−15.91%0.142390.135654.469M
Mua
CHZUSDTChiliz/TetherGATEIO0.13680−1.46%882.441K171.78%0.142380.135614.309M
Mua
CHZUSDTChiliz / Tether USDHUOBI0.1367511.27%633.272K4.27%0.1423730.1348444.218M
Mua
CHZUSDTCHZUSDT SPOTBITGET0.136755−1.47%412.016K−31.21%0.1422480.1357651.7M
Mua
CHZUSDTCHZ / USDT Spot Trading PairPHEMEX0.13690−1.44%263.825K58.98%0.142500.135701.289M
Mua
CHZUSDTChiliz / Tether USWHITEBIT0.136382−1.87%194.775K−24.82%0.1423930.135937911.021K
Mua
CHZUSDTChiliz / TetherMEXC0.1366731.36%179.547K8.59%0.1424060.1348091.176M
Mua
CHZUSDTCHILIZ/TETHERUSBITRUE0.13681.33%163.242K5.42%0.14240.1347973.743K
Mua
CHZUSDTChiliz / TetherCOINBASE0.1362−1.73%89.472K30.01%0.14230.1357566.962K
Mua
CHZUSDTCHILIZ / TETHERCOINEX0.136909−1.33%62.715K−10.85%0.1420910.135706250.442K
Mua
CHZUSDTChiliz / TetherUSBINANCEUS0.1362−0.37%27.029K37.49%0.14230.1362165.391K
Mua
CHZUSDTchiliZ / Tether USDPOLONIEX0.140192.88%1.386K645.79%0.141230.138587.326K
Mua
CHZUSDTchiliZ / Tether USD (0xb0f4a...a409b)UNISWAP3ETH0.1365281400−1.05%0.14186722000.1365281400691.627K
Mua
CHZUSDTCHILIZ / TETHERWOONETWORK0.13692−1.37%0.142420.1356886.112M
Mua
CHZUSDTCHZ / TETHER Standard FuturesBINGX0.1369851.47%0.1424940.13472059.175M
Mua