Chiliz / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Chiliz / TetherUS

Nhận tỷ giá tiền điện tử Chiliz / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaCHZUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
CHZUSDTChiliz / TetherUSBINANCE0.11985 USDT+2.16%10.502 M−55.92%0.12058 USDT0.11693 USDT51.5 M
Bán
CHZUSDTChiliz/TetherOKX0.11984 USDT+2.17%3.34 M−58.45%0.12048 USDT0.11693 USDT13.953 M
Bán
CHZUSDTChiliz / Tether USDHTX0.119851 USDT+3.23%2.264 M−29.48%0.120533 USDT0.115094 USDT14.638 M
Theo dõi
CHZUSDTChiliz / Tether USWHITEBIT0.119875 USDT+2.14%1.441 M−45.69%0.120578 USDT0.116986 USDT3.828 M
Bán
CHZUSDTCHZUSDT SPOTBITGET0.119820 USDT+2.23%1.175 M−10.09%0.120500 USDT0.116926 USDT4.869 M
Bán
CHZUSDTChiliz/TetherGATEIO0.11995 USDT+2.30%1.17 M−30.57%0.12048 USDT0.11694 USDT5.423 M
Theo dõi
CHZUSDTCHZUSDT SPOTBYBIT0.1200 USDT+2.21%959.069 K−51.53%0.1205 USDT0.1170 USDT4.876 M
Theo dõi
CHZUSDTChiliz / TetherHITBTC0.1199143 USDT+2.11%523.609 K−31.48%0.1204478 USDT0.1169867 USDT1.748 M
Theo dõi
CHZUSDTChiliz / USDTMEXC0.11988 USDT+2.17%129.669 K−29.85%0.12049 USDT0.11696 USDT551.678 K
Theo dõi
CHZUSDTChiliz / TetherKUCOIN0.12000 USDT+2.27%105.906 K−63.04%0.12046 USDT0.11705 USDT454.996 K
Theo dõi
CHZUSDTCHZ / USDT Spot Trading PairPHEMEX0.11996 USDT+2.22%104.88 K−56.06%0.12049 USDT0.11692 USDT514.341 K
Theo dõi
CHZUSDTCHILIZ/TETHER USDTBITRUE0.11999 USDT+3.40%83.897 K−57.44%0.12058 USDT0.11501 USDT537.762 K
Theo dõi
CHZUSDTChiliz / TetherCOINBASE0.1200 USDT+2.04%69.763 K−75.56%0.1201 USDT0.1181 USDT204.544 K
Bán
CHZUSDTCHILIZ / TETHERCOINEX0.120032 USDT+2.06%12.943 K−19.34%0.120569 USDT0.117254 USDT47.974 K
Theo dõi
CHZUSDTChiliz / TetherUSBINANCEUS0.11977 USDT+2.22%1.597 K−57.08%0.11977 USDT0.11594 USDT11.393 K
Bán
CHZUSDTchiliZ / Tether USDPOLONIEX0.11205 USDT−7.24%2−91.72%0.11205 USDT0.11205 USDT19
Bán
CHZUSDTCHILIZ/TETHER USD0.119851 USDT+2.16%00.120501 USDT0.116931 USDT508.935 K
Bán
CHZUSDTchiliZ / Tether USD (0xb0f4a...a409b)Uniswap v3 (Ethereum)0.1189181618 USDT+1.30%0.1189181618 USDT0.1102475279 USDT12.944 K
Bán
CHZUSDTCHILIZ / TETHERWOONETWORK0.12003 USDT+2.34%0.12048 USDT0.11694 USDT13.06 M
Theo dõi