Hợp đồng tương lai E-mini đồng Yên Nhật

J71! CME_MINI
J71!
Hợp đồng tương lai E-mini đồng Yên Nhật CME_MINI
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Hợp đồng Hợp đồng tương lai E-mini đồng Yên Nhật

        
J7Z2021 E-MINI JAPANESE YEN FUTURES (DEC 2021)
20211213.000.010.08%0.000.010.01Bán
J7H2022 E-MINI JAPANESE YEN FUTURES (MAR 2022)
20220314.000.010.09%0.000.010.01Bán
Tải thêm