Giá Hợp đồng tương lai tiền tệ

Hợp đồng tương lai tiền tệ là thỏa thuận pháp lý giữa người mua và người bán để mua hoặc bán một loại tiền tệ cụ thể tại một ngày và giá định sẵn trong tương lai. Công cụ tài chính này thường được sử dụng như một hàng rào chống lại rủi ro về tỷ giá. Hầu hết các hợp đồng tương lai tiền tệ được giao dịch ở Sàn giao dịch Chicago Mercantile Exchange (một phần của CME Group). Tài sản cơ sở cho hợp đồng tương lai tiền tệ luôn là tỷ giá tiền tệ. Ví dụ: hợp đồng tương lai đồng yên Nhật sẽ được dựa trên tỷ giá hối đoái JPY/USD. Một ticker hợp đồng tương lai tiền tệ bao gồm một mã chữ số đại diện cho tiền tệ và ngày hết hạn.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
6A1!AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
0.672450.52%0.003450.673700.66710
Mua
6B1!BRITISH POUND FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
1.21940.37%0.00451.22311.2111
Mua
6C1!CANADIAN DOLLAR FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
0.732650.11%0.000800.735850.72995
Bán Mạnh
6E1!EURO FX FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
1.050900.34%0.003551.056001.04525
Mua
6J1!JAPANESE YEN FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
0.00733250.23%0.00001700.00734250.0072645
Mua
6L1!BRAZILIAN REAL FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
0.190850.77%0.001450.191050.18860
Mua
6M1!MEXICAN PESO FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
0.050670.48%0.000240.050770.05032
Theo dõi
6N1!NEW ZEALAND DOLLAR FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
0.636500.76%0.004800.638400.63105
Mua
6S1!SWISS FRANC FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
1.064400.13%0.001401.069301.06095
Mua
6Z1!SOUTH AFRICAN RAND FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
0.0581751.00%0.0005750.0585500.057375
Mua
BTC1!Hợp đồng tương lai Bitcoin
16720−1.33%−2251709016580
Bán
E71!Hợp đồng tương lai E-mini Euro
1.05090.33%0.00351.05601.0453
Mua
J71!Hợp đồng tương lai E-mini đồng Yên Nhật
0.0073330.24%0.0000180.0073420.007265
Mua
M6A1!MICRO AUD/USD FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
0.67250.52%0.00350.67370.6672
Mua
M6B1!MICRO GBP/USD FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
1.21950.38%0.00461.22311.2111
Mua
M6E1!MICRO EUR/USD FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
1.05090.33%0.00351.05601.0452
Mua
MSF1!MICRO CHF/USD FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
1.06460.15%0.00161.06891.0610
Mua
NOK1!NORWEGIAN KRONE FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
0.09975−0.04%−0.000040.100370.09975
Bán
PLN1!POLISH ZLOTY FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
0.222900.11%0.000240.223000.22290
Mua
SEK1!SWEDISH KRONA FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
0.096420.49%0.000470.096910.09587
Mua
TRL1!TURKISH LIRA/US DOLLAR (TRY/USD) FUTURE (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
0.0535000.07%0.0000400.0535000.053500
Mua