Báo giá hợp đồng tương lai tiền tệ

Hợp đồng tương lai tiền tệ là thỏa thuận pháp lý giữa người mua và người bán để mua hoặc bán một loại tiền tệ cụ thể tại một ngày và giá định sẵn trong tương lai. Công cụ tài chính này thường được sử dụng như một hàng rào chống lại rủi ro về tỷ giá. Hầu hết các hợp đồng tương lai tiền tệ được giao dịch ở Sàn giao dịch Chicago Mercantile Exchange (một phần của CME Group). Tài sản cơ sở cho hợp đồng tương lai tiền tệ luôn là tỷ giá tiền tệ. Ví dụ: hợp đồng tương lai đồng yên Nhật sẽ được dựa trên tỷ giá hối đoái JPY/USD. Mã chứng khoán hợp đồng tương lai tiền tệ bao gồm một mã chữ số đại diện cho tiền tệ và ngày hết hạn.
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
6A1!AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES
0.66195−0.56%−0.003700.668050.66100
Mua
6B1!BRITISH POUND FUTURES
1.2695−0.05%−0.00061.27351.2667
Mua
6C1!CANADIAN DOLLAR FUTURES
0.73585−0.20%−0.001500.738650.73465
Theo dõi
6E1!EURO FX FUTURES
1.09805−0.18%−0.002001.102501.09685
Mua
6J1!JAPANESE YEN FUTURES
0.0068095+0.07%0.00000500.00683850.0067810
Mua
6L1!BRAZILIAN REAL FUTURES
0.20330−0.59%−0.001200.204900.20315
Theo dõi
6M1!MEXICAN PESO FUTURES
0.05761−0.96%−0.000560.058240.05755
Mua
6N1!NEW ZEALAND DOLLAR FUTURES
0.61525+0.22%0.001350.620850.61345
Mua
6S1!SWISS FRANC FUTURES
1.14685+0.45%0.005101.149001.14075
Mua
6Z1!SOUTH AFRICAN RAND FUTURES
0.053275−0.75%−0.0004000.0540750.053200
Bán
BTC1!BITCOIN FUTURES
38160−1.86%−7253910538005
Mua
E71!E-MINI EURO FX FUTURES
1.0982−0.17%−0.00191.10241.0968
Mua
J71!E-MINI JAPANESE YEN FUTURES
0.006809+0.07%0.0000050.0068370.006780
Mua
M6A1!MICRO AUD/USD FUTURES
0.6621−0.53%−0.00360.66810.6609
Mua
M6B1!MICRO GBP/USD FUTURES
1.2696−0.04%−0.00051.27351.2666
Mua
M6E1!MICRO EUR/USD FUTURES
1.0980−0.19%−0.00211.10251.0968
Mua
MSF1!MICRO CHF/USD FUTURES
1.1469+0.45%0.00511.14901.1409
Mua
NOK1!NORWEGIAN KRONE FUTURES
0.09406−0.16%−0.000150.094470.09360
Mua
PLN1!POLISH ZLOTY FUTURES
0.25308−0.46%−0.001180.254260.25256
Mua
SEK1!SWEDISH KRONA FUTURES
0.09654−0.35%−0.000340.097310.09631
Mua
TRL1!TURKISH LIRA/US DOLLAR (TRY/USD) FUTURE
0.0340600.00%0.0000000.0340600.034060
Mua