CHINESE YUAN / VIETNAMESE DONG
CNYVND IDC

CNYVND
CHINESE YUAN / VIETNAMESE DONG IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

CNYVND Biểu đồ Ngoại hối