Hợp đồng Tương lai Đồng

HG1! COMEX
HG1!
Hợp đồng Tương lai Đồng COMEX
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Hợp đồng Hợp đồng Tương lai Đồng

        
HGF2022 COPPER FUTURES (JAN 2022)
20220127.004.41-2.03%-0.094.464.41Bán
HGG2022 COPPER FUTURES (FEB 2022)
20220224.004.30-2.56%-0.114.434.29Bán
HGH2022 COPPER FUTURES (MAR 2022)
20220329.004.31-2.57%-0.114.454.30Bán Mạnh
HGJ2022 COPPER FUTURES (APR 2022)
20220427.004.31-2.55%-0.114.414.31Bán
HGK2022 COPPER FUTURES (MAY 2022)
20220526.004.31-2.53%-0.114.454.30Bán Mạnh
HGM2022 COPPER FUTURES (JUN 2022)
20220628.004.31-2.49%-0.114.374.31Bán
HGN2022 COPPER FUTURES (JUL 2022)
20220727.004.31-2.42%-0.114.444.30Bán Mạnh
HGQ2022 COPPER FUTURES (AUG 2022)
20220829.004.31-2.41%-0.114.344.31Bán
HGU2022 COPPER FUTURES (SEP 2022)
20220928.004.30-2.36%-0.104.434.30Bán Mạnh
HGV2022 COPPER FUTURES (OCT 2022)
20221027.004.30-2.36%-0.104.304.30Bán
HGX2022 COPPER FUTURES (NOV 2022)
20221128.004.29-2.32%-0.104.294.29Bán
HGZ2022 COPPER FUTURES (DEC 2022)
20221228.004.29-2.23%-0.104.394.29Bán
HGF2023 COPPER FUTURES (JAN 2023)
20230127.004.29-2.22%-0.104.294.29Bán
HGG2023 COPPER FUTURES (FEB 2023)
20230224.004.28-2.23%-0.104.284.28Bán Mạnh
HGH2023 COPPER FUTURES (MAR 2023)
20230329.004.27-2.13%-0.094.274.27Bán
HGJ2023 COPPER FUTURES (APR 2023)
20230426.004.26-2.14%-0.094.264.26Bán Mạnh
HGK2023 COPPER FUTURES (MAY 2023)
20230526.004.25-2.14%-0.094.254.25Bán
HGM2023 COPPER FUTURES (JUN 2023)
20230628.004.24-2.15%-0.094.244.24Bán Mạnh
HGN2023 COPPER FUTURES (JUL 2023)
20230727.004.23-2.15%-0.094.234.23Bán
HGQ2023 COPPER FUTURES (AUG 2023)
20230829.004.22-2.16%-0.094.224.22Bán Mạnh
HGU2023 COPPER FUTURES (SEP 2023)
20230927.004.21-2.12%-0.094.214.21Bán Mạnh
HGV2023 COPPER FUTURES (OCT 2023)
20231027.004.20-2.12%-0.094.204.20Bán Mạnh
HGX2023 COPPER FUTURES (NOV 2023)
20231128.004.19-2.13%-0.094.194.19Bán Mạnh
HGZ2023 COPPER FUTURES (DEC 2023)
20231227.004.17-2.07%-0.094.174.17Bán Mạnh
HGF2024 COPPER FUTURES (JAN 2024)
20240129.004.16%4.164.16
HGH2024 COPPER FUTURES (MAR 2024)
20240326.004.15-2.07%-0.094.154.15Bán Mạnh
HGK2024 COPPER FUTURES (MAY 2024)
20240529.004.15-2.07%-0.094.154.15Bán Mạnh
HGN2024 COPPER FUTURES (JUL 2024)
20240729.004.15-2.08%-0.094.154.15Bán Mạnh
HGU2024 COPPER FUTURES (SEP 2024)
20240926.004.15-2.08%-0.094.154.15Bán Mạnh
HGZ2024 COPPER FUTURES (DEC 2024)
20241227.004.16-2.07%-0.094.164.16Bán Mạnh
HGH2025 COPPER FUTURES (MAR 2025)
20250327.004.18-2.06%-0.094.184.18Bán Mạnh
HGK2025 COPPER FUTURES (MAY 2025)
20250528.004.20-2.05%-0.094.204.20Bán Mạnh
HGN2025 COPPER FUTURES (JUL 2025)
20250729.004.21-2.05%-0.094.214.21Bán Mạnh
HGU2025 COPPER FUTURES (SEP 2025)
20250926.004.23-2.04%-0.094.234.23Bán Mạnh
HGZ2025 COPPER FUTURES (DEC 2025)
20251229.004.25-2.03%-0.094.254.25Bán Mạnh
HGH2026 COPPER FUTURES (MAR 2026)
20260327.004.26-2.02%-0.094.264.26Bán Mạnh
HGK2026 COPPER FUTURES (MAY 2026)
20260527.004.27-2.02%-0.094.274.27Bán Mạnh
HGN2026 COPPER FUTURES (JUL 2026)
20260729.004.27-2.02%-0.094.274.27Bán Mạnh
HGU2026 COPPER FUTURES (SEP 2026)
20260928.004.27-2.02%-0.094.274.27Bán Mạnh
HGZ2026 COPPER FUTURES (DEC 2026)
20261229.004.27-2.02%-0.094.274.27Bán Mạnh
HGH2027 COPPER FUTURES (MAR 2027)
20270329.004.26-2.02%-0.094.264.26Bán Mạnh
Tải thêm