Thị trường hợp đồng tương lai

Báo giá

Hợp đồng tương lai Kim loại

Hợp đồng tương lai kim loại quý, bao gồm vàng, bạc và đồng, là các dẫn xuất thanh khoản, giá của các hợp đồng này bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như phát hiện mới cũng như cung và cầu. Hãy chú ý đến số liệu thống kê dưới đây.
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
GC1!Gold Futures
2062.6+0.38%7.92066.12047.0
Mua
HG1!Copper Futures
3.8400−0.18%−0.00703.85353.8180
Mua
LED1!Lead Futures
2348.50.00%0.02348.52348.5
Theo dõi
MGC1!Micro Gold Futures
2062.6+0.38%7.92066.12047.2
Mua
PA1!Palladium Futures
955.5+2.36%22.0959.0940.5
Theo dõi
PL1!Platinum Futures
878.6−0.61%−5.4886.4871.6
Bán Mạnh
QC1!E-mini Copper Futures
3.840−0.18%−0.0083.8523.820
Mua
QI1!E-mini Silver Futures
22.9500+0.28%0.062522.975022.7500
Theo dõi
QO1!Gold (Mini) Futures
2062.25+0.37%7.502065.502047.25
Mua
SI1!Silver Futures
22.900+0.07%0.01522.99022.710
Theo dõi