COMP / Bitcoin

COMPBTCBINANCE
COMPBTC
COMP / BitcoinBINANCE
 
Không có giao dịch

COMP / Bitcoin Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà COMP / Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử COMP / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaCOMPBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
COMPBTCCOMP / BitcoinBINANCE0.0022351.22%113.151K−16.51%0.0022580.0021851.14K
Bán
COMPBTCCompound / BitcoinHITBTC0.0022341.18%36.025K−19.17%0.0022560.002189272
Bán
COMPBTCCompound/BitcoinOKX0.0022351.27%20.378K−21.58%0.0022630.002185169
Bán
COMPBTCCompound / BitcoinCOINBASE0.0022391.91%5.748K39.36%0.0022580.002189122
Bán
COMPBTCCOMPOUND / BITCOINCOINEX0.002234231.51%4K0.47%0.002259010.0021846059
Bán
COMPBTCCompound / BitcoinKRAKEN0.0022411.36%679−95.79%0.0022520.0022019
Bán
COMPBTCCompound / BitcoinBITTREX0.002225060.13%53381.05%0.002225060.0021907910
Bán
COMPBTCCompound / BTCUPBIT0.0022593902.40%494−85.79%0.0022593900.0022064602
Bán
COMPBTCCompound / BitcoinHUOBI0.0022340.13%304−72.34%0.0022460.0021995
Bán